วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ตอน 7 ระหว่าง กม.519+536 - กม.520+900 19/04/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างซ่อมแซม งานบูรณะทรัพย์สิน จำนวน 4 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 100,855.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี ๒๕๖๗ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน หนองแก - บ้านฝาง ระหว่าง กม.๕๑๙+๕๓๖ - กม.๕๒๐+๙๐๐ 09/04/2567 10,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 04/04/2567 29,428.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 58,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 รหัสงาน31431งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทล.12 ตอน หนองแก-บ้านฝาง ตอน 5 ระหว่าง กม.519+380-กม.524+700,กม.526+100-กม.526+578,กม.526+578,กม.527+299-กม.529+717,กม.531+495-กม.533+536,กม.533+305-กม.533+436 09/04/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดิอน มีนาคม 2567 02/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567 (งานเงินทุนหมุนเวียนฯ) 02/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 7,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2567 213,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2055 ตอน หนองสองห้อง - โคกสะอาด ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000, กม.6+200 - กม.8+425 05/04/2567 838,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ ระหว่าง กม.69+900 - กม.77+500 05/04/2567 1,750,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ห้วยซำมะคาว - ร่องแซง ตอน 1 ระหว่าง กม.453+351 - กม.455+123 18/04/2567 3,700,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31432 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน 3 ระหว่าง กม.162+773 - กม.163+497 18/04/2567 2,100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอนหนองแก - บ้านฝาง ตอน 4 ระหว่าง กม.524+735 - กม.525+435 18/04/2567 2,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนประจำปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน หนองหล่ม - คอนสาร ระหว่าง กม.105+194 - กม.117+891 18/04/2567 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,927 รายการ