วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 04/04/2567 67047001812 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 67047001584 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2566 ถึงเดือน ธ.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง (งานเงินทุนหมุนเวียน) ประจำไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/01/2567 67017000336 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค 2566 ถึงเดือน ก.ย 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2566 66107002357 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล ระหว่างเดือน กรกฎาคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/10/2566 66107000719 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2566 ถึงเดือน มิ.ย. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2566 66077001742 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 การจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล ประจำไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เมษายน 2566 ถึงเดือน มิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2566 66077001579 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ระหว่างเดือน ม.ค. 2566 ถึงเดือน มี.ค. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2566 66047002070 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 การจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล ระหว่างเดือน มกราคม 2566 ถึง มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2566 66047000790 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุทั่วไป ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2566 66017187242 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
12 การจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล ระหว่างเดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2566 66017039941 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
13 การจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียนเครื่องจักรกล ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2565 65107030448 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค 2565 ถึงเดือน กห.ย 2565 วัสดุทั่วไปโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/10/2565 651070728970 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
15 การจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนเครื่องจักรกล ระหว่างเดือน เม.ษ. 2565 ถึง เดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/07/2565 65077069308 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 38 รายการ