วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/11/2566 627/60/67/84 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
2 ซื้อวัสดุและอุปกรณ์งานไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/11/2566 627/45/67/27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
3 จ้างซ่อมแซมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ที่กม.492+500 (แยกหนองแก) งานหล่อคานคอนกรีตอัดแรง GIRDER TYPE 5 ช่วง 27.30 ม. (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/10/2566 627/60/67/2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
4 จ้างซ่อมแซมสะพานลอยคนเดินข้าม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน หนองแก - บ้านฝาง ที่กม.492+500 (แยกหนองแก) ปริมาณงาน 3 รายการ จำนวน 1 งาน งานบูรณะทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 27/12/2565 คค 06041/พ.1/EB/26/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี 2566 รหัสงาน 33500 กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 2038 ตอนกุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.8+245 - กม.8+246 28/11/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
7 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงปี2566รหัสงาน33300 ทล.12ตอนห้วยซำมะคาว-ร่องแซงระหว่างกม.434+078-กม.434+337LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)ตอนร่องแซง-หนองแกระหว่างกม.460+595-กม.492+269LT.,RT.(เป็นช่วงๆ)ตอนหนองแก-บ้านฝางระหว่างกม.492+269-กม.533+608LT.,RT. 03/11/2565 คค 06041/พ.1/EB/14/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
8 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 228 ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ตอน 1 ระหว่าง กม.9+800 - กม.10+100 LT.,RT. 03/11/2565 คค 06041/พ.1/EE/11/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2566 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอนช่องสามหมอ - บ้านแข้ ระหว่าง กม.175+410 LT.- กม.178+590 LT. 06/10/2565 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
10 างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2566 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 26/09/2565 คค 06041/พ.1/EB/3/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
11 โครงการการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 228 ตอนชุมแพ - ห้วยสายหนัง กม.4+000 -กม.5+000 30/08/2565 คค 06041/พ.1/EB/25/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)
แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 รายการ