แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khonkaen Highway District 1
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
 
ดูทั้งหมด ข่าวสารทางหลวง
title
29
มีนาคม
2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09:30 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 พร้อมด้วยนายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น), ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ), ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) ได้เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังใหม่)

title
14
มีนาคม
2566

วันอังคาร ที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมกับนายฐมศิลป์ ตันศรีตรัง วิศวกรชำนาญการ กรมทางหลวง คณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด จังหวัด ขอนแก่น คณะอนุกรรมการฯ สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกรมทางหลวงชนบท ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนกรณีถ่ายโอนภารกิจถนน 31 เส้นทาง ของกรมทางหลวงชนบท และ 3 เส้นทาง ของกรมทางหลวง ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษา ถนนและสะพาน ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

title
01
มีนาคม
2566

วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1  มอบหมายให้นายมังกร กัลยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวพนารัตน์ เจริญราช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ท่าอากาศยาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี ร่วมกันจัดกิจกรรมล้างและทำความสะอาดถนนในเขตทางหลวงหมายเลข 2428 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ระหว่าง กม.1+000–กม.1+741  ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

title
22
กุมภาพันธ์
2566

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้มีคำสั่งมอบหมายให้หมวดทางหลวงน้ำพอง ดำเนินการจัดกิจกรรมกวาดล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 ในเขตพื้นที่ตำบลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ขอนแก่น - โนนสะอาด ระหว่าง กม.370+500–กม.373+000 ตามบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด และถือเป็นวาระแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากปัจจุบันในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีหลายพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ P.M.2.5 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางหลวง และผู้ที่สัญจรบนถนนมีความปลอดภัยจากฝุ่น P.M.2.5

title
20
กุมภาพันธ์
2566

ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ได้มีคำสั่งมอบหมายให้หมวดทางหลวงเชียงยืน ดำเนินการจัดกิจกรรมกวาดล้างถนนเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก P.M.2.5 ในเขตพื้นที่อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.65+075–กม.68+750 ตามบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด และถือเป็นวาระแห่งชาติ ตามนโยบายของรัฐบาล เนื่องจากปัจจุบันในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นมีหลายพื้นที่ ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ P.M.2.5 เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยอยู่สองข้างทางหลวง และผู้ที่สัญจรบนถนนมีความปลอดภัยจากฝุ่น P.M.2.5

ข่าวรับสมัครงาน
    no data
ดูทั้งหมด +
 
ปฏิทินกิจกรรม

ดูทั้งหมด+