วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 19/04/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 05/05/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษยน 64 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ