วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ประวัติหน่วยงาน
ลงวันที่ 13/02/2562

ประวัติแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1

  เดิมแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 มีฐานะเป็นตอนการทางเรียกว่า ตอนการทางหนองแวง สังกัดแขวงการทางบ้านไผ่  ในปี พ.ศ.2506  ได้ตั้งเป็นแขวงการทางฯ ในสถานที่ตั้งบริเวณสถานีขนส่งขอนแก่นแห่งที่ 1  และปี พ.ศ.2510 ย้ายสำนักงานเขตฯ และแขวงฯ   มาตั้งอยู่ที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ถ.ศรีจันทร์ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

  ปัจจุบันแขวงการทางขอนแก่นที่ 1  เปลี่ยนชื่อเป็นแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1


'