วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 23/04/2567 103,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 23/04/2567 103,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 22/04/2567 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 17 รายการ 22/04/2567 9,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน-คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+989-กม.24+304,กม.28+700 - กม.29+715 และระหว่าง กม.32+450-กม.32+590 22/04/2567 2,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.51+220 - กม.53+770 19/04/2567 19,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.78+200 - กม.83+450 18/04/2567 17,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก บริเวณ กม.20+259 18/04/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/04/2567 7,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 18/04/2567 200,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/04/2567 37,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/04/2567 6,551.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.543+975 - กม.544+400 18/04/2567 9,800,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 275,899.50 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำการงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทล.12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตำน 1 ระหว่าง กม.583+289 - กม.583+705 17/04/2567 499,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,008 รายการ