f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ประจำปี 2567 ทล 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 3 ระหว่าง กม.574+400 (RT.) - กม.575+120 (RT.) และ ระหว่าง กม.575+640 (RT.) - กม.578+700 (RT.) 07/05/2567 15,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
32 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ประจำปี 2567 ทล.12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 6 ระหว่าง กม.585+500 (LT.) - กม.587+287 (LT.), กม.587+287 (LT./RT.) – กม.588+465 (LT./RT.) และ กม.591+890 (LT.) - กม.592+652 (LT.) 21/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 4 ระหว่าง กม.576+095 (LT.) - กม.578+400 (LT.) และ กม.580+150 (LT.) - กม.581+270 16/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 5 ระหว่าง กม.583+787 (RT.) - กม.587+287 (RT.) 16/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 2 ระหว่าง กม.570+816 (LT.) - กม.574+525 (LT.) 16/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.8+400 - กม.14+500 14/05/2567 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 23/04/2567 103,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
38 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ 23/04/2567 103,480.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 22/04/2567 6,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
40 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 17 รายการ 22/04/2567 9,875.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
41 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน-คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+989-กม.24+304,กม.28+700 - กม.29+715 และระหว่าง กม.32+450-กม.32+590 22/04/2567 2,265,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ระหว่าง กม.51+220 - กม.53+770 08/05/2567 19,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.78+200 - กม.83+450 03/05/2567 17,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก บริเวณ กม.20+259 18/05/2567 25,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/04/2567 7,935.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 2,046 รายการ