f
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
วิสัยทัศน์ : มุ่งพัฒนาและดูแลบริหารจัดการโครงข่ายทางหลวงที่สะดวก เชื่อมโยง เข้าถึง ปลอดภัยตามมาตรฐานลำดับชั้นทางหลวงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-1022-17-9 09/05/2567 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 27-6043-18-0 08/05/2567 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 27-6043-18-0 08/05/2567 20,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6978-16-8 07/05/2567 9,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2567 08/05/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.66+100 - กม.72+800 (เป็นช่วงๆ) 23/05/2567 3,500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ประจำปี 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 3 ระหว่าง กม.574+400 (RT.) - กม.575+120 (RT.) และ ระหว่าง กม.575+640 (RT.) - กม.578+700 (RT.) 23/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 2 ระหว่าง กม.364+815 (LT.) - กม.365+040 (LT.) 14/05/2567 10,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 ระหว่าง กม.385+400 (RT.) - กม.385+580 (RT.) 14/05/2567 10,200,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (แก๊สโซฮอล์ 91) 07/05/2567 47,688.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ประกาศผลการขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 02/05/2567 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โครงการพัฒนาเส้นทางเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองแห่งการท่องเที่ยวและประชุมสัมมนา ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.538+055 - กม.539+610 14/05/2567 30,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.15+000 - กม.15+500 และ ระหว่าง กม.16+625 (LT.) - กม.18+890 (LT.) 21/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 7 ระหว่าง กม.588+930 (RT.) - กม.592+652 (RT.) 21/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 2 ระหว่าง กม.545+000 (LT.) - กม.547+595 (LT.) 16/05/2567 15,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,046 รายการ