วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ร่วมกับท่าอากาศยาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี ได้จัดกิจกรรมล้างและทำความสะอาดถนน เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 01/03/2566

วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2566 นายสิโรตม์ แดงภูมี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1  มอบหมายให้นายมังกร กัลยา รองผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และนางสาวพนารัตน์ เจริญราช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ท่าอากาศยาน จังหวัดขอนแก่น และโรงแรมราชาวดี ร่วมกันจัดกิจกรรมล้างและทำความสะอาดถนนในเขตทางหลวงหมายเลข 2428 ตอน ทางเข้าท่าอากาศยานขอนแก่น ระหว่าง กม.1+000–กม.1+741  ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น


'