วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/04/2567 พิธีเปิด “ศูนย์บูรณาการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยกระทรวงคมนาคม และจุดตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับขี่ (Rest Area) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567”
2 10/04/2567 พิธีปล่อยขบวนรถตรวจการณ์ รถประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567
3 10/04/2567 ประชาสัมพันธ์ปิดจุดกลับรถช่วง "เทศกาลสงกรานต์ 2567" ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 - 17 เมษายน 2567
4 05/04/2567 การประชุมโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน (ตอน 2) ระหว่าง กม.14+000 - กม.29+495
5 05/04/2567 การประชุมโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2039 สาย อ.น้ำพอง - อ.กระนวน (ตอน 1) ระหว่าง กม.0+500 - กม.14+000
6 04/04/2567 ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 2/2567
7 03/04/2567 การประชุมโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอนควบคุม 0202 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.92+056 - กม.94+600
8 02/04/2567 การประชุมโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอนควบคุม 0100 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.20+600 - กม.21+770
9 27/03/2567 การประชุมโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอนควบคุม 0100 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ระหว่าง กม.14+500 - กม.17+500
10 26/03/2567 การประชุมโครงการก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอนควบคุม 0100 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.38+580 - กม.39+630
11 26/03/2567 ประชุมหน่วยงานสาธารณูประโภคเพื่อหารือและแนวทางแก้ไขสารณูประโภคที่ติดขัดงานก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างสะพานและทางต่างระดับ
12 14/02/2567 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ของกรมทางหลวง
13 09/02/2567 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ของกรมทางหลวง
14 07/02/2567 การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ของกรมทางหลวง
15 26/01/2567 ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงาน ประจำปี 2567