วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยายพาหนะ (ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนาวน 68 รายการ 10/04/2567 คค06040/พ.1/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 3 ระหว่าง กม.540+480 - กม.542+665 11/04/2567 คค06040/พ.1/EB/22/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 11/04/2567 คค06040/พ.1/EB/20/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทล. 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 1 ระหว่าง กม.23+989 - กม.24+304, กม.28+700 - กม.29+715 และระหว่างกม.32+450 - กม.32+590 09/04/2567 คค06040/พ.1/EB/19/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม. 0+000 - กม.4+138 03/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 ระหว่าง กม.364+765 - กม.364+766 03/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.33+016 - กม.34+336 03/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 5 ระหว่าง กม.47+723 - กม.48+038 03/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 02/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 6 ระหว่าง กม.581+540 - กม.581+715 และ กม.582+185-กม.582+473 02/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.105+768 - กม.106+923 02/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.10+850 - กม.12+285 02/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 5 ระหว่าง กม.570+785 - กม.571+275 02/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2183 ตอนน้ำพอง-โคกท่า ระหว่าง กม.8+625-กม.9+200,กม.12+300-กม.13+385และกม.15+100-กม.15+985 01/04/2567 คค 06040/พ.1/EB/6/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข2268 ตอนเชียงยืน-คำใหญ่ ตอน2 ระหว่าง กม.0+400-กม.1+600,กม.17+410-กม.17+900,กม.19+910-กม.20+090และระ 01/04/2567 คค 06040/พ.1/EB/5/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 178 รายการ