วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 01/04/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 01/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566 03/01/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 06/12/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกาย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2566 02/11/2566 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 03/10/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 04/09/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 04/08/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน2566 03/07/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนาย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 02/06/2566 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 02/05/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 04/04/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 01/03/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 06/02/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม66 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 04/01/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 61 รายการ