วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/04/2567 621/60/67/119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 18/04/2567 621/45/67/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/04/2567 621/60/67/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/04/2567 621/40/67/118 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 621/35/67/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 11/04/2567 621/60/67/113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 05/04/2567 621/30/67/83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า 05/04/2567 621/30/67/82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6644-08-8 03/04/2567 621/30/67/80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (แก๊สโซฮอล์) 01/04/2567 621/35/67/112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างเหมาทำการงานปรับปรุงซ่อมแซมป้ายสำนักงานและศาลาทางหลวง ทล.2 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.344+327 (LT.) 28/03/2567 621/จ/67/111 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ร่องกลางและเกาะกลางถนน ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 22/03/2567 621/จ/67/108 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 23-6210-04-9 15/03/2567 621/30/67/75 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 44-9672-16-7 13/03/2567 621/30/67/73 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 23-6086-96-6 13/03/2567 621/30/67/72 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 952 รายการ