วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.0+900 - กม.1+634 29/08/2566 คค 06040/พ.1/EB/42/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 60-0697-20-1 05/04/2566 621/30/66/105 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อแบตเตอรี่เครื่องจักรหมายเลข 25-6569-97-2 04/01/2566 621/30/66/48 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6256-21-6 04/01/2566 621/จ/66/45 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซ่อมเครื่องจักรหมายเลข 74-6102-09-8 04/01/2566 621/จ/66/43 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ซ้ือน้ำหล่อลื่น 10/11/2565 621/30/66/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 08/08/2565 621/30/65/153 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร – ห้วยสีดา ระหว่าง กม.567+225 (LT.) – กม.571+225 (LT.) 20/12/2564 คค 06040/พ.1/EB/15/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง – น้ำอ้อม ระหว่าง กม.14+465 – กม.18+180 20/12/2564 คค 06040/พ.1/EB/16/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ตอน 2 ระหว่าง กม.20+259(LT.) – กม.24+470 (LT.) 20/12/2564 คค 06040/พ.1/EB/19/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อล้อยางเครื่องจักรหมายเลข 64-6284-04-2 12/05/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6978-16-8 08/04/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/12/2563 504/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 02/12/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 01/12/2563 621/60/64/20 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 47 รายการ