วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 02/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.78+200 - กม.83+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 02/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 ระหว่าง กม.385+400 (RT.) - กม.385+580 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 02/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โครงการพัฒนาจุดจอดพักรถและสถานีตรวจสอบน้ำหนัก ปี 2567 รหัสงาน 28200 กิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 2 ระหว่าง กม.364+815 (LT.) - กม.365+040 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 02/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2268 ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.8+400 - กม.14+5002 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 01/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 22500 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน 1 ระหว่าง กม.583+289 - กม.583+705 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 01/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31412 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ตอน 3 ระหว่าง กม.540+480 - กม.542+665 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/04/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง – ขอนแก่น ระหว่าง กม.543+975 - กม.544+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 25/03/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.329+312 - กม.334+181 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 25/03/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33300 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 230 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันตก ระหว่าง กม.2+800 - กม.6+900 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/03/2567 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 2183 ตอน โคกท่า-ท่าหิน ตอน 1 ระหว่าง กม.23+800 - กม.25+200 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 175 รายการ