วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ3-6) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 จ.ขอนแก่น 1 แห่ง 17/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) รหัสงาน 12100 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูน - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม.0+900 - กม.1+634 02/10/2566 คค 06040/พ.1/EB/43/2566 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6368-05-0 05/04/2566 621/30/66/106 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (อะไหล่คืนซาก) งานเงินทุนหมุนเวียน 06/12/2565 คค 06040/พ.1/02/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซ้ือน้ำหล่อลื่น 10/11/2565 621/30/66/14 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) 24/03/2564 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งสร้างประกอบ หมวดทางหลวงศิลา (1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุม 0502 ตอน ขอนแก่น - หินลาด ที่ กม.344+327 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/31/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงพระลับ ( 1 หลัง) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0802 ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.559+743 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/32/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ ( ระดับ 3-6 ) ( 2 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 ( ถนนศรีจันทร์ ) ที่ กม.555+549 ด้านซ้ายทาง 16/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/36/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8 ) ( 1 หลัง ) แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 (ถนนศรีจันทร์) ที่ กม.555+549 16/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/35/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ทางหลวงหมายเลข 12 กม.555+549 16/04/2563 คค/06040/พ.1/EB/30/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทาง ครั้งที่ 2 15/04/2563 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาดเครืองจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์เครื่องจักร/ยานพาหนะ ที่ชำรุด งานเงินทุนหมุนเวียน 12/03/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวงชำรุด 04/03/2563 ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะ แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 44-8860-08-3 18/07/2562 208 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ