วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2565 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2109 ตอน คำแก่นคูณ - เขื่อนอุบลรัตน์ ตอน 1 ระหว่าง กม.15+000 - กม.21+700 20/01/2565 ขก.1/3/2565 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ขายทอดตลาดรถยนต์ตำรวจทางหลวง 23/03/2563 คค 06040/พ.1/3/2563 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ 08/11/2562 ก12 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 จ้างซ่อมเครื่องจัรกหมาเลข 46-6769-14-0 16/05/2562 70 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ผลการขายทอดตลาด 04/01/2562 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ