วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส ที่ 2 เดือน มกราคม 2567 ถึงเดือน มีนาคม 2567 03/04/2567 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือน ธันวาคม 2566 23/02/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4เดือนกรกฎาคม2566ถึงกันยายน2566 04/10/2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน 2566 ถึง มิถุนายน 2566 14/07/2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเล แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2 เดือนมกราคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2566 05/04/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม2565ถึง เดือนธันวาคม2565 17/01/2566 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่4 เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง เดือนกันยายน2565 07/10/2565 ประจำไตรมาสที่4 เดือนกรกฎาคม65 ถึงกันยายน65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่3 เดือน เมษายน 2565 ถึง เดือน มิถุนายน 2565 04/07/2565 ประจำไตรมาส3 เดือนเมษายน65ถึงมิถุนายน65 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2(เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 21/04/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564 24/01/2565 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 1 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2564 ถึงเดือน กันยายน 2564 05/10/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส ที่ 4 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 เดือนเมษายน2564 ถึง เดือนมิถุนายน2564 07/07/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาส2 เดือน มกรา 2564 ถึง เดือน มีนาคม 2564 21/04/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 ประกาศผู้ชนะจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 11/01/2564 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2563) 12/10/2563 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 19 รายการ