วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 18/04/2567 621/60/67/119 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
2 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 18/04/2567 621/45/67/117 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 18/04/2567 621/60/67/116 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
4 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 18/04/2567 621/40/67/118 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 18/04/2567 621/35/67/115 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
6 จ้างเหมาทำการงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทล.12 ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตำน 1 ระหว่าง กม.583+289 - กม.583+705 17/04/2567 621/จ/67/114 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/04/2567 621/60/67/113 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
8 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 05/04/2567 621/30/67/83 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
9 ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้า 05/04/2567 621/30/67/82 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
10 ซื้ออะไหล่เครื่องจักรหมายเลข 46-6644-08-8 03/04/2567 621/30/67/80 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (แก๊สโซฮอล์) 01/04/2567 621/35/67/112 แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2131 ตอน ขอนแก่น - บ้านสะอาด ระหว่าง กม. 0+000 - กม.4+138 17/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31434 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด - โนนสะอาด ตอน 1 ระหว่าง กม.364+765 - กม.364+766 17/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ตอน 1 ระหว่าง กม.33+016 - กม.34+336 17/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
15 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2322 ตอน โคกสูง - หนองกุงใหญ่ ตอน 5 ระหว่าง กม.47+723 - กม.48+038 17/04/2567 - แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,599 รายการ