title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลาประมาณ 9.00 น. นายจักรกฤษณ์ บุญเรืองศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธาณคณะทำงานลงพื้นที่ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมคณะ ณ ห้องประชุมพญาแล แขวงทางหลวงชัยภูมิ ในการนี้ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ ได้รายงานผลดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ และความก้าวหน้าโครงการในการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของแขวงทางหลวงชัยภูมิ ให้คณะทำงานรับทราบในโอกาศนี้ด้วย
title
ตรวจรับพัสดุโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.122+275 - กม.126+000 ด้านขวาทาง ตามสัญญาที่ ชภ.(จ) 11/2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 เวลาประมาณ 11.00 น. นายเอนก สุวรรณภูเต รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ตำแหน่งที่ 2 ประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ตรวจรับพัสดุโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.122+275 - กม.126+000 ด้านขวาทาง ตามสัญญาที่ ชภ.(จ) 11/2566 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 โดย กิจการร่วมค้าไม้ เอส บี เป็นผู้รับจ้างดำเนินการ