title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 03/12/2562 626/60/ซ/70/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 626/35/ซ/30/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 23 รายการ 21/10/2562 626/45/ซ/10/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 24/09/2562 626/40/ซ/317/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบฉุกเฉิน) จำนวน 10 รายการ 27/09/2562 626/60/ซ/334/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 626/20/ซ/311/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 23/09/2562 626/20/ซ/310/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 01/07/2562 070(66)/62/030 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 01/07/2562 626/60/ซ/232/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 04/03/2562 626/70/ซ/127/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/03/2562 626/60/ซ/119/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 626/60/ซ/118/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 626/60/ซ/117/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุไฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 626/45/ซ/116/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 626/60/ซ/115/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ