title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.152+000 - กม.169+000 และทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+423 11/04/2567 626/-/จ/46/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.56+000 (LT.,RT.) 11/04/2567 626/-/จ/45/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.3+175 - กม.16+000 (LT.,RT.) และทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.48+144 (LT.,RT.) 11/04/2567 626/-/จ/44/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 11/04/2567 626/40/ซ/150/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 11/04/2567 626/40/ซ/148/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11/04/2567 626/40/ซ/147/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/04/2567 626/60/ซ/142/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/04/2567 626/60/ซ /141/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/04/2567 626/60/ซ /140/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 05/04/2567 626/60/ซ /139/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 05/04/2567 626/60/ซ /138/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/04/2567 626/60/ซ /137/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 04/04/2567 626/60/ซ /136/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 04/04/2567 626/60/ซ /135/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/04/2567 626/60/ซ /134/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,523 รายการ