title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 18/04/2567 1,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 18/04/2567 2,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 18/04/2567 2,500,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 18/04/2567 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.152+000 - กม.169+000 และทางหลวงหมายเลข 2179 ตอน จัตุรัส - บำเหน็จณรงค์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+423 11/04/2567 81,714.15 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.56+000 (LT.,RT.) 11/04/2567 133,579.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.3+175 - กม.16+000 (LT.,RT.) และทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.0+000 - กม.48+144 (LT.,RT.) 11/04/2567 82,271.70 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 11/04/2567 12,955.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 11/04/2567 13,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ 11/04/2567 5,965.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/04/2567 13,480.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 11/04/2567 6,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงชัยภูมิ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/04/2567 499,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.3+265 - กม.5+291 11/04/2567 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33120 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 3 ระหว่าง กม.126+167 - กม.126+168 18/04/2567 3,300,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,659 รายการ