title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔๗+๕๓๑ (RT.) - กม.๑๕๑+๘๗๕ (RT.) 30/12/2564 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล จำนวน 1 รายการ 01/07/2563 626/35/ซ/254/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/11/2562 626/35/ซ/30/2563 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 ประกาศยกเลิกการขายทอดตลาด 26/08/2562 คค06045/พ.1/4/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 ขายทอดตลาดรถวิทยุตรวจการณ์ ตำรวจทางหลวง 19/06/2562 คค 06045/พ.1/3/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 24/04/2562 626/40/ซ/172/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 01/03/2562 626/60/ซ/119/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 626/60/ซ/118/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 01/03/2562 626/60/ซ/117/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ซื้อวัสดุไฟ้า จำนวน 2 รายการ 25/02/2562 626/45/ซ/116/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/02/2562 626/60/ซ/115/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2562 626/60/ซ/112/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/02/2562 626/60/ซ/113/2562 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ