title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 27/03/2567 ชุดผ้าไทย 67
2 15/03/2567 สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
3 13/03/2567 สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
4 06/03/2567 สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
5 16/02/2567 สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
6 14/02/2567 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมสืบสาน สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
7 12/02/2567 สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
8 27/04/2566 ตรวจรับพัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 1 ระหว่าง กม.110+000 - กม.114+900
9 28/06/2566 "สภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนมิถุนายน 2566"
10 28/06/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ระหว่าง กม.2+300 - กม.7+300 ตามสัญญาที่
11 15/06/2566 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP) เรื่องการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ครั้งที่ 12
12 14/06/2566 ตรวจรับพัสดุงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 205 ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.164+923 - กม.166+000
13 08/06/2566 ตรวจรับพัสดุกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.102+200 - กม.106+504
14 08/06/2566 ตรวจรับพัสดุงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 2 ระหว่าง กม.114+900 - กม.115+800
15 02/06/2566 “วันต้นไม้ประจำปีของชาติ” ประจำปี 2566 แขวงทางหลวงชัยภูมิ