title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมสืบสาน สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
ลงวันที่ 14/02/2567
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
แขวงทางหลวงชัยภูมิ โดย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมสืบสาน สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรม โดยรณรงค์ให้แต่งกายผ้าไทยทุก วันพุธ และ วันศุกร์ ของสัปดาห์

'