title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น
ลงวันที่ 16/02/2567
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
นายเอนก สุวรรณภูเต รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชัยภูมิ และ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชัยภูมิ ร่วมสืบสาน สนับสนุนสวมใส่ผ้าไทย และ ชุดประจำถิ่น เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์วัฒนธรรม โดยรณรงค์ให้แต่งกายผ้าไทยทุก วันพุธ และ วันศุกร์ ของสัปดาห์

'