title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 18/04/2567 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20540 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 18/04/2567 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 18/04/2567 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 1 แห่ง 18/04/2567 - แขวงทางหลวงชัยภูมิ
5 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2051 ตอน ชัยภูมิ - ตาดโตน ระหว่าง กม.3+265 - กม.5+291 04/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/17/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
6 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 33120 บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 3 ระหว่าง กม.126+167 - กม.126+168 09/04/2567 คค 06045/พ.1/EB/18/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 3 ระหว่าง กม.121+928 - กม.122+943 27/03/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ ๑๕ /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 15 ระหว่าง กม.67+300 - กม.74+740 27/03/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ ๑๖ /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 6 ระหว่าง กม.147+710 - กม.148+174, กม.148+453 - กม.149+494 28/03/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/๑๔/๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 4 ระหว่าง กม.130+260 - กม.136+922 27/03/2567 คค 06045/พ.1/EB/9/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 4 ระหว่าง กม.78+617 - กม.87+809 27/03/2567 คค 06045/พ.1/EB/12/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน 5 ระหว่าง กม.75+548 - กม.78+172 27/03/2567 คค 06045/พ.1/EB/13/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2054 ตอน ลาดใหญ่ - ช่องสามหมอ ตอน 6 ระหว่าง กม.13+875 - กม.33+630 27/03/2567 คค 06045/พ.1/EB/7/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 3 ระหว่าง กม.145+545 - กม.146+490 27/03/2567 คค 06045/พ.1/EB/8/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2170 ตอน วัดปทุมชาติ - หนองจาน ตอน 2 ระหว่าง กม.28+666 - กม.30+521 27/03/2567 คค ๐๖๐๔๕/พ.๑/EB/ 5 /๒๕๖๗ แขวงทางหลวงชัยภูมิ
แสดง 1 ถึง 15 จาก 361 รายการ