title
แขวงทางหลวงชัยภูมิ
Chaiyaphum Highway District
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 18/04/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.130+000 (LT.) - กม.134+092 (LT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 11/04/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2170 ตอน วัดปทุมชาติ - หนองจาน ระหว่าง กม.22+075 - กม.24+912 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 11/04/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ระหว่าง กม.72+457 (RT.) - กม.74+778 (RT.), กม.77+856 (RT.) - กม.80+700 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 11/04/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน สี่แยกโรงต้ม - ช่องสามหมอ ตอน 2 ระหว่าง กม.130+000 (LT.) - กม.134+092 (LT.) เปลี่ยนแปลงแผน
5 11/04/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอนแหลมทอง - วังใหญ่ ระหว่าง กม.76+140 - กม.77+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 11/04/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 256๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2359 ตอน หนองบัวแดง - แหลมทอง ตอน 3 ระหว่าง กม.37+359 - กม.39+510 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/03/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2159 ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+145 - กม.0+985 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/03/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ตอน 3 ระหว่าง กม.121+928 - กม.122+943 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/03/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.45+895 - กม.48+4 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 19/03/2567 แขวงทางหลวงชัยภูมิ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2354 ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.45+895 - กม.48+470 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 93 รายการ