f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.๓+๗๕๕ - กม.๗+๓๗๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน พรหมนิมิตร - ห้วยสีดา ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕๘๐+๒๕๐ - กม.๕๘๑+๑๗๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.๑๓+๐๐๐ - กม.๑๔+๘๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๕๐๐ กิจกรรมปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.๘๘+๖๐๐ - กม.๘๙+๔๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๑๑+๕๕๕ - กม.๒๑๔+๘๗๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๑๐+๕๗๐ LT. - กม.๔๑๒+๘๓๐ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/11/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปี ๒๕๖๔ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๑๒+๐๘๐ - กม.๑๔+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 29/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๘๓ ตอน น้ำพอง - โคกท่า ระหว่าง กม.๔+๙๗๗ - กม.๕+๙๒๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๓ ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ระหว่าง กม.๕๕+๔๔๐ - กม.๕๘+๕๔๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/10/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๔ ตอน เทพสถิต - ซับใหญ่ ระหว่าง กม.๔๙+๔๙๙ - กม.๕๐+๕๐๐ และ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๙ ตอน บำเหน็จณรงค์ - ซับใ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 65 รายการ