วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างจ้างซ๋อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6699-08-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 66037405698 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6141-91-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 66037394264 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6760-04-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 66037375065 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 15/03/2566 66037269679 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน บ้านแข้ - ท่าเดื่อ ระหว่าง กม.๒๐๔+๕๐๔ RT. - กม.๒๐๗+๙๐๐ RT. 15/03/2566 66037269679 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๔๙+๗๐๐ - กม.๑๕๑+๓๑๐ 15/03/2566 66027545711 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037292737 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037279304 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037278459 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037277537 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 66037247573 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2566 66037180849 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ขอนแก่น - พรหมนิมิตร ที่ กม.๕๖๕+๖๐๐ 08/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/50/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิมทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๘ ตอน กุดฉิม - ห้วยน้ำเงิน ระหว่าง กม.๔+๓๐๐ - กม.๕+๐๐๐ 08/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/51/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ๒๓๕๙ตอนหนองบัวแดง-แหลมทอง-วังใหญ่ระหว่าง กม.๕๒+๗๐๐ - กม.๕๓+๒๐๐, กม.๕๓+๒๐๐-กม๕๕+๕๕๐ 02/03/2566 คค 06123/พ.1/EB/49/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 379 รายการ