f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตราฐานสากล เพื่อเสริมคุณค่าต่อเศรษฐกิจ และสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 68-6265-00-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 25/03/2562 62037442597 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 27-6010-88-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 27/02/2562 62027464869 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6120-14-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 20/02/2562 62027315139 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 13/12/2561 61127177227 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 29/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2561 26/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๑-๕๐๓๐-๗๙-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 20/11/2561 61117338559 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 7 จาก 7 รายการ