f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2562 09/09/2562 62097198242 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6383-92-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/08/2562 27/08/2562 62087575600 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6113-97-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2562 19/08/2562 62087360457 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณบ้านพักอาศัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/07/2562 22/07/2562 62077380087 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 02/07/2562 62077039926 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 การจัดซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลขเครื่องจักรฯ ๒๓-๖๐๒๘-๙๕-๗ 06/06/2562 06/06/2562 62067064264 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 68-6265-00-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2562 25/03/2562 62037442597 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 27-6010-88-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/02/2562 27/02/2562 62027464869 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6120-14-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/02/2562 20/02/2562 62027315139 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 13/12/2561 61127177227 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 29/11/2561 29/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/11/2561 26/11/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๑-๕๐๓๐-๗๙-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2561 20/11/2561 61117338559 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ