f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2563 63057363313 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6179-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2563 63057155760 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/05/2563 63057132064 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2563 63057096035 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 63057037366 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/05/2563 63057047192 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2563 63047477742 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัดสุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/04/2563 63047250612 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ (ขอนแก่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2563 63047213768 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมหลักพัฒนาระบบขนส่งทางบก กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงเพื่อพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๔๒+๐๐๐ - กม.๔๓+๔๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/04/2563 63047214670 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 302 รายการ