f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : มุ่งเน้นพัฒนาระบบทางหลวงตามมาตราฐานสากล เพื่อเสริมคุณค่าต่อเศรษฐกิจ และสังคม สนองตอบความต้องการของผู้ใช้บริการ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2562 24/05/2562 62057386073 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 22/05/2562 62057348347 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 22/05/2562 62057330277 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 21/05/2562 62057315410 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 21/05/2562 62057319923 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6489-15-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 13/05/2562 62057166454 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/05/2562 08/05/2562 สทล.7.1 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 07/05/2562 62057092645 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 29/04/2562 62047407284 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 29/04/2562 62047408651 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2562 29/04/2562 62047406221 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 62047346962 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 62047343559 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2562 25/04/2562 62047344561 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางแก่าชำรุด (งานเงินทุน) ครั้งที่ ๒ 16/05/2562 16/05/2562 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ