f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 25/09/2562 62097602219 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2562 25/09/2562 62097601728 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 62097459915 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อเครื่องบันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/09/2562 19/09/2562 62097458703 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19/09/2562 19/09/2562 62097458413 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 62097390904 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2562 18/09/2562 62097389742 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 62097297058 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2562 12/09/2562 62097273288 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 11/09/2562 62097265499 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2562 11/09/2562 62097238524 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10/09/2562 62097231845 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10/09/2562 62097223443 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10/09/2562 62097219177 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2562 10/09/2562 62097215032 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 198 รายการ