f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2564 64047153546 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2564 64047152623 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 64047124306 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2564 64047093917 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6113-97-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/04/2564 64047007356 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 64037589221 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2564 64037504048 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6644-17-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2564 64037481496 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 64037439340 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 64037438121 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-1370-06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 64037424288 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2564 64037428374 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อน้ำมันดีเซล (บี 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/03/2564 64037415080 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2564 64037376146 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6494-17-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2564 64037293900 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 525 รายการ