วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างจ้างซ๋อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6699-08-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 66037405698 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6141-91-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2566 66037394264 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6760-04-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/03/2566 66037375065 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037292737 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037279304 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037278459 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037277537 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2566 66037287803 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2566 66037247573 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0757-18-5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/03/2566 66037157392 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6365-05-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2566 66037105121 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6141-91-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2566 66037102981 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 78-6022-96-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2566 66037104223 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2566 66037099036 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2566 66037096922 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,035 รายการ