f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2564 64097147939 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2564 64097609981 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564 64097546033 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564 64097544403 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2564 64097380484 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2564 64097347514 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ส.ค.64 06/09/2564 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6644-17-9 และ 44-0908-18-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087665475 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087665674 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6516-06-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087665343 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6617-07-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087662202 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087641544 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6516-06-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087649882 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/08/2564 64087640257 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2564 64087551367 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 631 รายการ