f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2562 19/07/2562 62077354603 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-1370-06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/07/2562 19/07/2562 62077341033 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5072-79-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 11/07/2562 62077244582 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 11/07/2562 62077235055 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างซ่อมตู้อบความร้อนแบบไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2562 11/07/2562 62077230112 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 10-6331-91-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/07/2562 10/07/2562 62077201558 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 09/07/2562 62077168789 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 03/07/2562 62077077293 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 03/07/2562 62077074163 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 02/07/2562 62077039926 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 28/06/2562 62067514056 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6028-95-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 28/06/2562 62067515022 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 21/06/2562 62067389211 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 23-6158-97-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 21/06/2562 62067374757 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 21-6644-17-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 21/06/2562 62067375817 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 129 รายการ