f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ลงประกาศ วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017295693 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017288680 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017286141 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/01/2563 17/01/2563 63017291116 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 63017264635 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6120-14-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 63017259556 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2563 16/01/2563 63017264635 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6760-04-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2563 14/01/2563 63017220659 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6447-94-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/01/2563 13/01/2563 63017193414 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2563 09/01/2563 63017146088 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2563 09/01/2563 63017138201 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 08/01/2563 63017120060 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2563 08/01/2563 63017100401 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2563 07/01/2563 63017094802 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4332-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2562 27/12/2562 62127449279 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 230 รายการ