f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้ออากาศยานไร้คนขับสำหรับถ่ายภาพทางอากาศ (Drone) พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 63117275105 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 63117276281 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 63117273887 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 63117273887 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2563 63117253957 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2563 63117253026 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6120 N โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2563 63117250058 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร SHARP AR-6131 NV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/11/2563 63117251757 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0756-18-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2563 63117238323 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6120-14-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2563 63117237081 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5072-79-2, หมายเลข 44-0117-17-1 และ 44-0758-18-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2563 63117124646 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2563 63117056368 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6068-02-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 63097301608 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 46-6644-08-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2563 63097300577 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 40-6075-11-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/09/2563 63097216925 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 416 รายการ