สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1381 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๐-๖๒๔๐-๑๕-๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 11/01/2562 5,778.54 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1382 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1383 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 3,680.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1384 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1385 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๗๗-๖๑๐๒-๐๔-๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 08/01/2562 21,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1386 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/01/2562 18,616.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1387 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 04/01/2562 6,241.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1388 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 03/01/2562 7,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1389 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ 03/01/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1390 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๒๒-๔๓๖๙-๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 02/01/2562 3,382.27 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1391 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๔๖-๖๘๗๘-๑๔-๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 27/12/2561 21,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1392 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 41,100.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1393 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 1,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1394 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 237.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1395 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 26/12/2561 2,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,381 ถึง 1,395 จาก 1,422 รายการ