สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1366 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/01/2562 18,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1367 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข ๘๒-๖๑๒๐-๑๔-๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 30/01/2562 26,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1368 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/01/2562 4,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1369 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 25/01/2562 340.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1370 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 24/01/2562 11,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1371 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุ อะไหล่เครื่องจักร/ยานพาหนะ (เศษเหล็ก) และยางเก่าชำรุด (งานเงินทุน) 14/02/2562 15,042.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1372 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จำหน่ายพัสดุ (แบตเตอรี่เก่าชำรุด งานเงินทุน) 14/02/2562 7,036.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1373 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 6,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1374 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 21/01/2562 490.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1375 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2562 92,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1376 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2562 9,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1377 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ หมายเลข ๗๔๔๐-๐๐๒-๐๗๙๐-๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 16/01/2562 3,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1378 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๑ งาน 15/01/2562 5,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1379 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 3,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1380 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/01/2562 12,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,366 ถึง 1,380 จาก 1,422 รายการ