f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
211 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 10,517.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
212 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2562 8,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
213 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2562 90,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
214 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) การจัดซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลขเครื่องจักรฯ ๒๓-๖๐๒๘-๙๕-๗ 06/06/2562 274,002.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
215 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 04/06/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
216 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-1370-06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2562 7,673.51 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
217 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2562 9,467.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
218 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 80,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
219 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2562 30,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
220 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 5,949.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
221 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/05/2562 24,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
222 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-6489-15-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2562 30,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
223 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง 08/05/2562 11,125.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
224 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2562 312,493.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
225 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 02/05/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 211 ถึง 225 จาก 329 รายการ