f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
196 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/07/2562 31,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
197 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 5,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
198 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/07/2562 62,780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
199 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/07/2562 188,151.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
200 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2562 02/07/2562 1.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
201 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 97,530.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
202 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6028-95-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2562 43,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
203 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 6,314.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
204 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 23-6158-97-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 37,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
205 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักร/ยานพาหนะ หมายเลข 21-6644-17-9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 35,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
206 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-9661-16-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 17,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
207 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 41-5029-79-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2562 53,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
208 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2562 40,145.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
209 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2562 6,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
210 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2562 13,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 196 ถึง 210 จาก 329 รายการ