สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
ปีงบประมาณ 2567
เลขที่โครงการจากกรมบัญชีกลาง 67049186103
เลขที่คำสั่ง
ชื่อโครงการ ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 20-6298-19-8,21-6489-15-4,44-0117-17-1,44-0119-17-3,44-9994-17-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
งบประมาณ 13,252.00
ประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง
สถานะโครงการ อยู่ในระหว่างดำเนินการ
รายการประกาศที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ ประเภทประกาศ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุด
1 ประกาศราคากลาง 11/04/2567 11/04/2567
2 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา/เปลี่ยนแปลง 11/04/2567 11/04/2567
3 ยกเลิกประกาศเชิญชวน/ผู้ชนะเสนอราคา
4 ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา/สขร.1 11/04/2567 11/04/2567
5 แก้ไขเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในสัญญา
6 ยกเลิกโครงการ