สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖๘ ตอน เชียงยืน - คำใหญ่ ระหว่าง กม.๑๔+๕๐๐ - กม.๑๗+๕๐๐ จ. มหาสารคาม ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงประจำปี 2567กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยรหัสงาน33400งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข 2354ตอนเทพสถิต- ซับใหญ่ตอน2ระหว่างกม35+335-กม.38+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวงปี 2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการ แบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวง 2021 ตอน หนองหัวคู - บ้านผือ ตอน 1 ระหว่าง กม.25+900 -กม.31+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปี 2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัส 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ระหว่าง กม.37+000 - กม.39+00 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33100 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หนองแวงโสกพระ - พล ระหว่าง กม.262+100 - กม.262+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปี 2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวง 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.108+293 - กม.110+015 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย รหัสงาน 33400 งานปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.235+656 -กม.237+820 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัสงาน 33100 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 201 ตอน บ้านลี่ - สี่แยกโรงต้ม ระหว่าง กม.107+789 - กม.108+293 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปี 2567 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ รหัส 33110 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวง 2484 ตอน ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ระหว่าง กม.6+980 - กม.7+796 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 15/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20510 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ.ขอนแก่น 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 286 รายการ