สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
31 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม งานก่อสร้างทางหลวงผ่านชุมชนเพื่อคนทุกกลุ่ม ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๙ ตอน แก้งคร้อ - สระพัง ระหว่าง กม.๒๐+๐๕๐ - กม.๒๐+๖๐๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
32 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๕ ตอน พล - ลำชี ระหว่าง กม.๒๗+๕๐๐ - กม.๓๐+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
33 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน น้ำพอง - น้ำอ้อม ระหว่าง กม.๓๘+๕๘๐ - กม.๓๙+๖๓๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
34 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๗+๐๐๐ - กม.๒๐๗+๙๕๐ จ.ชัยภูมิ ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
35 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านไผ่ - ท่าพระ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๒๔+๐๐๐ - กม.๓๒๔+๕๓๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
36 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม - คีรีวงกต ระหว่าง กม. ๔๓+๑๐๐ - กม. ๕๑+๗๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
37 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๒๒ ตอน หนองกุงใหญ่ - กุดจิก ระหว่าง กม.๙๒+๐๕๖ - กม.๙๔+๖๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
38 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙๙ ตอน ชนบท - กุดรู ระหว่าง กม.๒+๙๕๐ - กม.๕+๙๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
39 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๗ กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๒ ตอน นิคม - บ้านดุง ระหว่าง กม.๙+๘๐๐ - กม.๑๒+๙๕๐, กม.๑๓+๘๓๐ - กม.๑๖+๒๐๐ และ กม.๑๗+๓๐๐ - กม.๒๐+๒๕๐ จ.อุดรธานี ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
40 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘ ตอน ชุมแพ - ห้วยสายหนัง ระหว่าง กม.๓๐+๕๐๐ - กม.๓๑+๓๐๐ จ.ขอนแก่น ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 31 ถึง 40 จาก 286 รายการ