สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
271 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน 1๑๔00 กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ – ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๘๙๐ - กม.๓๓๔+๑๘๑ RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
272 10/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๔๒๓ ตอน ทางเข้าสนามบินกองทัพอากาศ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๐+๗๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
273 02/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๔+๒๗๓ - กม.๒๓๕+๗๘๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
274 02/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเดื่อ – ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๒๐+๔๔๙ - กม.๒๒๑+๐๕๔ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
275 02/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.๒๗๕+๗๕๐ – กม.๒๗๗+๖๒๐ (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
276 02/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ระหว่าง กม.๗+๑๕๐ - กม.๑๑+๒๓๐ (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
277 02/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๔๑+๐๗๕ - กม.๔๒+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
278 02/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๔๑๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๐ ตอน อุดรธานี – นิคมเชียงพิณ ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๙๒ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
279 02/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน น้ำซึม – คีรีวงกต ระหว่าง กม.๗๙+๐๕๐ - กม.๘๓+๔๓๔ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
280 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุข ระหว่าง กม.๘๔+๐๐๐ - กม.๘๖+๖๗๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 271 ถึง 280 จาก 286 รายการ