วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
251 03/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านไผ่ - ไพศาล ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔+๔๖๗-กม.๔+๘๘๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
252 03/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ-บ้านแข้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๖๗+๕๑๗-กม.๑๖๙+๑๕๙ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
253 01/04/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี 2563 รหัสงาน 28003 โครงการบูรณะโครงข่ายระหว่างภาคทางหลวงหมายเลข 12 ตอน บ้านฝาง - ขอนแก่น ระหว่าง กม.545+290 - กม.546+600 (LT.,RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
254 26/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ปี ๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๖๘๑ - กม.๓๓๔+๑๘๑ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
255 26/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น ปี ๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอนควบคุม ๐๓๐๓ ตอน ท่าเดื่อ - ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๑๘+๗๐๐ - กม.๒๒๐+๔๔๙ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
256 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจ.ขอนแก่น ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทล.๒๓๐ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองขอนแก่นด้านทิศตะวันออก ระหว่าง กม.๔๑+๕๐๐-กม.๔๕+๘๙๕ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
257 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.๔๓+๓๖๐ - กม.๔๔+๒๗๔ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
258 25/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ห้วยยางดำ - เกษตรสมบูรณ์ - หนองหล่ม ระหว่าง กม.๗๖+๒๕๘ - กม.๗๖+๖๑๑, กม.๗๗+๕๔๙ - กม.๗๘+๔๑๒ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
259 23/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี 2563 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน มัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๓๗+๖๔๕ - กม.๓๙+๖๕๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
260 23/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอนควบคุม ๐๗๐๒ ตอน ร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.๔๖๘+๐๐๐ - กม.๔๖๙+๐๐๐ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 251 ถึง 260 จาก 286 รายการ