วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P63030038106
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน บ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๖+๔๗๐ - กม.๘+๔๔๕
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 50,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 23/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ