f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0118-17-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/08/2566 66089714752 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
107 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/08/2566 66089651828 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
108 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 66089638877 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
109 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2566 66089613942 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
110 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2566 66089554874 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
111 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/08/2566 66089555099 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
112 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 23-6113-97-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 66089490435 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
113 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 66089494685 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
114 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 66089510093 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
115 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/08/2566 66089530194 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
116 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/08/2566 66089539013 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
117 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/08/2566 66089507842 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
118 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 66089277689 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
119 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 66089307495 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
120 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2566 66089309017 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 306 รายการ