f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2566 66109203633 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
92 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2566 66099132299 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 66099333037 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
94 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 25-6888-10-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2566 66099333815 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
95 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2566 66099256253 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
96 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/09/2566 66099255759 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
97 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 66099243534 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
98 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ (เหล็กแผ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2566 66099153927 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
99 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 66099222838 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
100 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/09/2566 66099240533 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
101 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/09/2566 66099081141 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
102 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/09/2566 66099050252 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
103 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2566 66099012337 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
104 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 21-1370-06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2566 66099010580 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
105 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4332-15 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2566 66099014803 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 306 รายการ