f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 66119071735 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
77 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2566 66119077661 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
78 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2566 66119051113 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
79 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 22-4369-16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 02/11/2566 66119026032 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
80 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2566 66109224677 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
81 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109372755 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
82 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109372138 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
83 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109374067 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
84 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2566 66109373374 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
85 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 66109299631 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
86 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 66109293349 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2566 66109293504 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
88 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2566 66109212184 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
89 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/10/2566 620/40/67/01 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2566 66099570763 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 306 รายการ