f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2566 620/40/67/21 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
62 ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 620/45/67/20 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
63 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 68-6304-18-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2566 620/บี/67/08 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
64 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/11/2566 620/B/35/67/01 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
65 ซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2566 620/85/67/19 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66 ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2566 620/60/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 66119275367 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
68 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 66119268765 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
69 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 61-6008-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2566 66119251230 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
70 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2566 66119191160 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
71 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 68-6304-18-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119127431 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
72 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119140129 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
73 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119139273 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
74 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-0117-17-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2566 66119119372 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
75 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2566 66119140129 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 306 รายการ