วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6152-16-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 67059481081 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
62 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6021-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 67059487638 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 67059424914 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
64 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 67059237256 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 67059242795 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 67059123048 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
67 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 67059122142 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
68 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 67059050099 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
69 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 67059048998 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
70 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-6601-21-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 67059051344 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
71 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 67059048216 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
72 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6169-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 67059027045 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
73 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6274-22-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 67059028246 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน ๘ ระหว่าง กม.๕+๒๗๗ - กม.๕+๕๗๐ และ กม.๕+๙๙๐ - กม.๖+๙๘๐ 21/05/2567 ขก.2/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
75 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 67049331484 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 432 รายการ