สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 67059424914 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 67059237256 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 67059242795 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 67059123048 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 67059122142 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 67059050099 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 67059048998 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 31-6601-21-7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 67059051344 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 67059048216 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6169-18-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 67059027045 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 82-6274-22-2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2567 67059028246 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี ๒๕๖๗ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๘๔ ทางเลี่ยงเมืองภูเขียว ตอน ๘ ระหว่าง กม.๕+๒๗๗ - กม.๕+๕๗๐ และ กม.๕+๙๙๐ - กม.๖+๙๘๐ 21/05/2567 ขก.2/23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 67049331484 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 67049330323 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2567 67049306746 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 363 รายการ