วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
271 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน โนนหัน - ผานกเค้า ระหว่าง กม.๒๓๔+๒๗๓ - กม.๒๓๕+๗๘๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/03/2563 63037079706 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
272 จ้างก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๓๐๐๐ พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอน บ้านไผ่ - มัญจาคีรี ระหว่าง กม.๑๑+๔๐๐ - กม.๑๒+๖๑๐ 27/02/2563 63027511469 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
273 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน โนนสะอาด - อุดรธานี ระหว่าง กม.๔๒๕+๔๒๐ - กม.๔๒๗+๗๘๐ RT. 27/01/2563 63027497258 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
274 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๐๕+๐๐๐ - กม.๒๑๗+๐๐๐ (เป็นแห่งๆ) 27/02/2563 63027498967 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
275 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒ ตอน หนองขาม - หนองหาน ระหว่าง กม.๘+๖๕๗ - กม.๑๑+๙๐๐ (LT.) 27/02/2563 63027498726 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
276 จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุข ระหว่าง กม.๘๔+๐๐๐ - กม.๘๖+๖๗๐ 27/02/2563 63027498835 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
277 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๗๙+๙๗๕ - กม.๒๘๒+๔๕๐ (RT.), กม.๒๘๑+๐๒๕ - กม.๒๘๑+๘๐๐ (LT.) และ กม.๒๘๒+๓๐๐ - กม.๒๘๓+๐๐๐ (LT.) 13/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/2/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
278 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๘๖+๑๘๐ - กม.๒๘๙+๕๕๐ (LT.) และ กม.๒๘๗+๐๙๐ - กม.๒๙๐+๒๓๐ (RT.) 13/12/2562 คค 06123/พ.1/EB/1/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 271 ถึง 278 จาก 278 รายการ