วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ-ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๖๘๑ - กม.๓๓๔+๑๘๑ 27/03/2563 63037559815 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
602 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน ช่องสำราญ - คำปิง ระหว่าง กม.๑๑๑+๕๗๒ - กม.๑๑๓+๔๓๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037558872 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
603 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๙ ตอน ชัยภูมิ - ห้วยยางดำ ระหว่าง กม.๔๓+๓๖๐ - กม.๔๔+๒๗๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037559212 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
604 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ท่าเดื่อ-ชุมแพ ระหว่าง กม.๒๑๘+๗๐๐ - กม.๒๒๐+๔๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/03/2563 63037559660 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
605 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๕ ตอน น้ำอ้อม - หนองบัวระเหว ระหว่าง กม.๒๒๓+๑๕๘ - กม.๒๒๔+๘๐๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448334 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
606 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๒ ตอน ร่องแซง-หนองแก ระหว่าง กม.๔๖๘+๐๐๐-กม.๔๖๙+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448178 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
607 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี ๒๕๖๓ กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๓๑ ตอนบ้านสะอาด - เหล่านางาม ระหว่าง กม.๖+๔๗๐- กม.๘+๔๔๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448490 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
608 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก ปี 2563 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยว งานยกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๙ ตอนมัญจาคีรี - ห้วยสามหมอ ระหว่าง กม.๓๗+๖๔๕ - กม.๓๙+๖๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2563 63037448639 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
609 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอน คำปิง - หนองบัวโคก ระหว่าง กม.๑๕๘+๗๔๐ - กม.๑๖๐+๘๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037410137 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
610 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๒๑๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๔๘ ตอน บ้านผือ - น้ำซึม ระหว่าง กม.๐+๘๐๘ - กม.๓+๗๕๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037409508 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
611 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน หนองบัวโคก - บ้านลี่ ตอน ๑ ที่ กม.๘๓+๗๒๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037408848 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
612 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๒๗๒๐๐ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ - ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๒๘๑ - กม.๓๓๒+๖๘๑ LT. และ กม.๓๓๒+๒๘๑ - กม.๓๓๒+๘๙๐ RT. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037406780 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
613 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ช่องสามหมอ - บ้านแข้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๖๒+๓๐๐ - กม.๑๖๓+๕๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2563 63037406709 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
614 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๕๐ ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.๑๔+๐๐๐ - กม.๑๕+๖๔๕ 20/03/2563 63037409946 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
615 จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปี ๒๕๖๓ รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุงสะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ท่าพระ – ขอนแก่น ระหว่าง กม.๓๓๒+๘๙๐ - กม.๓๓๔+๑๘๑ RT. 16/03/2563 63037301146 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 601 ถึง 615 จาก 645 รายการ